Article | ฟังเสียงและวิเคราะห์สังคมไทยจากสังคมออนไลน์ - FutureTales Lab

ฟังเสียงและวิเคราะห์สังคมไทยจากสังคมออนไลน์

May 01, 2020

คุณรู้ไหมช่วงนี้ ผู้คนสนใจเรื่องอะไรมากที่สุด ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจาก Public Tweet (Twitter) และ Feeds (Facebook)  ระหว่างที่ผู้คนมีการกักตัวอยู่บ้าน (Home Quarantine)

ผู้คนได้ให้ความสนใจกับหลายหัวข้อเรื่อง ทั้งเรื่องโรคระบาด เรื่องการเมือง เรื่องไลฟ์สไตล์ รวมถึงสิ่งของและสถานที่ต่างๆ 

ในเรื่องของโรคระบาดนั้น ผู้คนมีความสนใจในเรื่อง ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19, ยอดผู้ป่วยโควิดและอาการโควิด เป็นอย่างมาก ตามด้วย ข้อมูล PUI, วิธีป้องกัน , ตรวจเชื้อ ทั้งนี้ผู้คนยังตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันตนเองและคนรอบตัว อีกทั้งผู้คนยังพูดถึงคนขับรถเมล์เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีคนขับรถเมล์สาย 140 ติดโควิด-19 และเสียชีวิต ทั้งนี้ทางกรมควบคุมโรคจึงต้องการตามหาและกักตัวผู้ใกล้ชิดและผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยง 

ส่วนในเรื่องของการเมืองนั้นผู้คนให้ความสนใจกับ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้มีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ และพูดถึงกระทรวงการคลัง  เป็นอย่างมาก 

ในเรื่องของ lifestyle นั้น ผู้คนให้ความสนใจกับ ร้านตัดผม, work from home, เรียนออนไลน์ ในช่วงนี้ lifestyle การทำงานและการเรียนการสอนของคนนั้นเปลี่ยนไปมาก ผู้คนทำงานและทำการเรียนการสอนที่บ้านเยอะขึ้น และหลังจากโควิดนี้การทำงานที่บ้าน (work from home) ทั้งการเรียนการสอนที่บ้าน อาจเป็นเรื่องที่ผู้คนนั้นทำกันมากขึ้นหรืออาจเกิดเป็น new normal และอีก 1 อย่างที่เป็น Trend อยู่ในขณะนี้คือตลาดนัดจุฬา หรือ จุฬามาร์เกตเพลส ซึ่งเป็นกลุ่มใน facebook ที่ให้นิสิตจุฬาได้มาแลกเปลี่ยนสินค้าหรือขายของช่วงวิกฤต 

สื่งของที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดคือ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นสิ่งของที่ขาดตลาดและมีราคาสูงในขณะนี้ 

สถานที่ที่ผู้คนพูดถึงเป็นอย่างมาก ส่วนมากจะเป็นสถานที่ที่มีผู้ป่วยโควิดเป็นจำนวนมาก 
เช่น ภูเก็ต ผู้ติดเชื้อ 190 (45.96 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน) 
กรุงเทพมหานคร ผู้ติดเชื้อ 1,328 (23.42 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน) 
นนทบุรี  ผู้ติดเชื้อ 149 (11.86 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563) 
ทั้งนี้ผู้คนยังให้ความสนใจกับ SAVEเชียงใหม่ เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่ไม่ดีและปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในขณะนี้ 

โปรดติดตามข้อมูลปัจจุบันได้ที่ 
http://earthpulse.in/visual/covid-tagcloud/ 

ผลลัพธ์
การยืนยัน