Article | มิติใหม่แห่งโลกอนาคต: ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกเสมือนจริง - FutureTales Lab

มิติใหม่แห่งโลกอนาคต: ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกเสมือนจริง

May 01, 2020

 • ไวรัส COVID-19 กลายเป็นตัวเร่งให้หลายบริษัทต้องติดตั้งและปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับการทำงานจากที่บ้าน ธุรกิจทั่วโลกต่างให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน แต่พบว่ายังมีอุปสรรคอีกมาก โดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างของเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทำงานที่บ้านในปัจจุบัน 
 • ภาคการศึกษาก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลง การปิดโรงเรียนทั่วประเทศทำให้นักเรียนและผู้สอนหันมาใช้การเรียนออนไลน์แทน 

ความเป็นไปได้ของพื้นที่ทำงานเสมือนจริง 

 • การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีชาวจีนกว่า 5 ล้านคนที่ต้องตกงาน ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีตัวเลขว่างงานอยู่ที่ 10% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 20%  
 • หลายธุรกิจหันมาใช้วิธีสื่อสารผ่านการประชุมทางไกลจากผู้ให้บริการภายนอก Cisco หนึ่งในผู้ให้บริการดังกล่าวเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 – 11 มีนาคม มีการจัดประชุมไปแล้วกว่า 5.5 พันล้านนาที และมีจำนวนการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สูงสุดถึง 3.2 ล้านครั้งภายในหนึ่งวัน 
 • บริษัท Google Microsoft และ Zoom มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลาม และมีการเก็บจำนวนการจัดประชุมตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า Microsoft มีการจัดประชุมเพิ่มขึ้นถึง 37% และ Zoom กลายเป็นแอพพลิเคชั่นที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย   
 • การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เร่งให้เกิดการปรับใช้นโยบายและเทคโนโลยีทำงานจากที่บ้าน ซึ่งเคยเป็นอุปสรรคใหญ่ของหลายบริษัท แต่หลายบริษัทยังคงส่งสินค้าให้กับผู้ใช้งานจำนวนมาก และสามารถปรับตัวและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและทำให้ธุรกิจเติบโต 
 • ตอนนี้ถือว่าหนทางได้เปิดกว้างและชัดเจนขึ้นสำหรับธุรกิจเทคโนโลยี VR AR และ XR ในการขยายและ/หรือพัฒนาแพลตฟอร์มการประชุม บริษัทจะเตรียมมองหาเทคโนโลยีขั้นสูงเอาไว้ให้พร้อมหรือเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของตัวเอง ซึ่งจะทำให้ความต้องการซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทที่เน้นเทคโนโลยี VR อย่าง Meetingroom.io หรือ Rumii ก็มีบริการการประชุมที่ใช้ VR ไว้พร้อมแล้ว 

การศึกษา

 • องค์การยูเนสโก ประเมินไว้ว่า 82.5% ของนักเรียนทั่วโลก หรือ 1.4 พันล้านคนจากทั้ง 156 ประเทศ ต้องหยุดเรียนเพราะโรงเรียนปิด โดยโรงเรียนสั่งให้ทั้งนักเรียนและผู้สอนใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์สำหรับการศึกษาบางรูปแบบ โดยเฉพาะในฝรั่งเศส  อิตาลี และเยอรมนี 
 • การศึกษาเพิ่มเติมจะมาอย่างต่อเนื่องผ่านวิดีโอและแอพต่างๆ แม้กระทั่งทางทีวี เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในจีน 
 • ผลตอบรับจากผู้สอนและนักเรียนเปิดเผยว่าเทคโนโลยีการศึกษาเชิงรุกในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การศึกษาระดับประถมกำลังถูกทดสอบในการทำซ้ำผ่านวิดีโอและการทำงานออนไลน์ 
 • บริษัท EdTech และ Learning Management Systems (LMS) ต่างพอใจกับจำนวนฐานผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกัน และยังได้รับผลตอบรับจำนวนมากจากการให้บริการ ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีปัจจุบันเป็นจำนวนมากย่อมเอื้อให้บริษัทอย่าง Moodle และ Google สามารถระบุปัญหาหรือข้อจำกัดเพื่อพัฒนาให้ใช้งานได้จริงมากขึ้น และยังเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย 
 • มีการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยี VR AR และ XR จะถูกนำมาใช้กับซอฟต์แวร์ LMS ซึ่งจะช่วยเอื้อต่ออุตสาหกรรมการศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนที่อายุน้อย 

สิ่งที่ควรพิจารณา

 • การจัดให้มีพื้นที่ทำงานเสมือนจริงที่พัฒนามากขึ้นและมีการแข่งขันกัน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AR และ VR มาใช้จะช่วยกระตุ้นวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นอิสระจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่ได้อย่างไรบ้าง 
 • ผู้ปกครองจะจัดสรรตารางเวลาของการทำงานจากที่บ้านอย่างไรให้เหมาะกับความต้องการของครอบครัว
 • นักพัฒนาและนักออกแบบจะปรับแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่บ้านหรือไม่ และจะผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานการทำงานจากที่บ้านอย่างไรกับโครงการใหม่ๆ 
 • บริษัทมีวิธีการใดที่จะมั่นใจได้ว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมในการใช้ซอฟต์แวร์ทำงานจากที่บ้านและมีระบบรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตขั้นสูงในบ้านเพื่อป้องกันข้อมูลลับของบริษัท 
 • การศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษาจะเปลี่ยนไปใช้การเรียนออนไลน์หรือการเรียนแบบเสมือนจริงที่ใช้เทคโนโลยี VR และ XR หรือไม่ 
 • เมื่อพิจารณาจากความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เราจะสามารถปิดช่องว่างความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาได้อย่างไร 
ผลลัพธ์
การยืนยัน