Article | วัดอุณหภูมิโลก เพื่อชีพจรชีวิต - FutureTales Lab

วัดอุณหภูมิโลก เพื่อชีพจรชีวิต

May 01, 2020

คุณอาจเคยได้ยินว่า "สภาพภูมิอากาศ" เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการดำรงอยู่ของไวรัสนอกร่างกายมนุษย์

จากบทความเรื่อง ภูมิอากาศ VS โควิด-19 โดย GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่กล่าวถึงการกระจายตัวของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2019 จนถึงปัจจุบัน

พบว่าในพื้นที่ของกลุ่มประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ช่วงละติจูดที่ 30 – 50 องศาเหนือและมีลักษณะการกระจายตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก หรืออุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 5 - 11 องศาเซลเซียส จะเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในเวลาไล่เลี่ยกัน ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน อิหร่าน อิตาลี (ตอนเหนือ) สเปน ฝรั่งเศส และพื้นที่ทางตอนเหนือของอเมริกา

ส่วนในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ถึงติดลบ ได้แก่ ประเทศรัสเซียและมองโกเลีย พบว่ามีการระบาดของเชื้อไวรัสน้อยมาก หรือแม้กระทั่งทางตอนใต้ลงมา ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 11 องศาเซลเซียส หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตน้อยกว่า

และเนื่องจากช่วงนี้แถบประเทศซีกโลกเหนือกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิโดยทั่วไปในซีกโลกเหนือจะค่อยๆ สูงขึ้น ส่งผลให้อากาศเย็นถอยขึ้นไปทางเหนือ เป็นผลให้กลุ่มประเทศดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่เสี่ยง

สำหรับประเทศไทย ด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ไม่ตั้งอยู่ในโซนสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส ที่ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเท่าประเทศในแถบซีกโลกเหนือ แต่ก็ไม่ได้หมายความจะไม่มีความเสี่ยงเลย เพราะสภาพอากาศภายในอาคารหรือห้องปรับอากาศ ก็เป็นปัจจัยเสริมให้ไวรัสแพร่กระจายได้

และด้วยเรื่องสภาพอากาศที่ทราบกันดีว่า สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากหลายๆปัจจัย โดยเฉพาะการแพร่เชื้อจากคนสู่คน หรือไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำทางด้าน Social distancing ซึ่งก็จะทำให้ไวรัส COVID-19 อาจจะอยู่กับเรานานกว่าที่คิด 

หรือแพร่กระจายไปมากกว่าเดิมได้ เป็นสิ่งที่ทาง FutureTales Lab ตระหนักและและทำการวิจัยพร้อมคาดการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อไป

ผลลัพธ์
การยืนยัน