Article | ไวรัสเชิงเศรษฐกิจ - FutureTales Lab

ไวรัสเชิงเศรษฐกิจ

May 01, 2020

  • เชื้อไวรัส COVID-19 ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาลยิ่งกว่าช่วงโรคซาร์สและโรคเมอร์ส หลายประเทศต่างประกาศปิดประเทศของตน และส่งผลให้ตลาดทุนพังทลาย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญยังคาดการณ์ว่าโลกจะอยู่ในภาวะถดถอยต่อเนื่องไปจนถึงปี 2021
  • ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญนำบทเรียนในอดีตช่วงที่เกิดโรคซาร์สมาทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับจีนและเศรษฐกิจโลก แม้ว่าระดับความรุนแรงของ COVID-19 ทำให้การคาดการณ์ยังคลุมเครืออยู่ แต่เมื่อเทียบกับช่วงที่เกิดโรคซาร์สแล้ว เศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตได้ถึง 10% ในปี 2003 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการจับจ่ายใช้สอยของชาวจีนและความก้าวหน้าของผู้ประกอบธุรกิจ E-commerce อย่าง JD.com และกลุ่มอาลีบาบา
  • เนื่องจากจีนมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก การปิดประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรง โรงงานทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนสินค้า เพราะผู้ผลิตจีนไม่สามารถผลิตได้ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญเกิดความล่าช้าจากผลกระทบนี้ ซึ่งจะมีผลยืดเยื้อไปตลอดทั้งปี ดังนั้นในอนาคตโรงงานต่างๆ และผู้ผลิตรายอื่นอาจต้องการหาผู้ผลิตที่หลากหลายมากขึ้นและขยายไปยังประเทศอื่นเพื่อลดภาวะเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน
  • การปิดประเทศและการปิดกั้นอาณาเขตล้วนส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่สำคัญและยังบีบให้แรงงานต้องทำงานจากที่บ้านหรือถูกเลิกจ้าง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความบันเทิงจะเป็นอุตสาหกรรมแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากหลายประเทศต่างเข้มงวดในเรื่องการเดินทางผ่านแดน แรงงานจำนวนมากจะถูกเลิกจ้างโดยไม่มีงาน ไม่ได้ค่าจ้าง ที่เสี่ยงมากที่สุด คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพราะไม่สามารถรับมือกับยอดขายที่ลดลงอย่างมากและยังคงต้องจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน

ผลกระทบที่สำคัญ

ตอนนี้อาจจะเร็วไปที่จะคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในอนาคต แต่สถานการณ์ที่ดูจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ยอดขายสินค้าปลีก โดยเฉพาะของใช้จำเป็นจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกเพื่อเตรียมรับมือกับการกักตัว แต่ต่อมายอดจะลดลง เนื่องจากผู้บริโภคมีการกักตุนไว้เกินความจำเป็นหรือบางคนอาจหาซื้อไม่ได้ เพราะขาดความคล่องตัวและทรัพยากรทางการเงิน การจับจ่ายใช้สอยจะลดลงและจะขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ จนกว่าจะฟื้นตัวอีกครั้ง 

หากมองในแง่บวก เราจะเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่บ้าน และการใช้ระบบต่างๆ ที่ก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการผลิต การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและขาดการเตรียมความพร้อมจะช่วยเพิ่มความสามารถให้ทั่วโลกสามารถรับมือกับโรคระบาดอื่นหรือวิกฤตโลกในครั้งถัดไป

ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจและบุคคลจะเป็นหัวใจสำคัญในการเอาชนะความสูญเสียต่างๆ ได้

สิ่งที่ควรพิจารณา

  • ตลาดหุ้นที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณของการเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่
  • ศักยภาพของกองทุนรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ
  • การปรับเปลี่ยนทิศทางของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด
  • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่นำไปใช้กับการทำงานที่บ้านและระบบอัตโนมัติโดยอาศัย AI ควบคุม

 

ผลลัพธ์
การยืนยัน