Article | COVID-19 กระทบภูมิศาสตร์ทางการเมือง - FutureTales Lab

COVID-19 กระทบภูมิศาสตร์ทางการเมือง

May 01, 2020

  • ภาวะความตึงเครียดทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจากความกลัวและความไม่แน่นอน เป็นผลจากภูมิศาสตร์ทางการเมืองโลกกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญ COVID-19 กลายเป็นฉนวนที่ทำให้การแข่งขันทางการค้าแบ่งขั้วมากขึ้นระหว่าง 2 ประเทศมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่มีจุดยืนในการสนับสนุนแนวทางสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 มากกว่ามุมมองด้านชาตินิยม เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดโดยเร็วและทำให้เศรษฐกิจกลับคืนสู่สภาวะปกติ 
  • นาย Ted Lieu สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำถึงอิทธิพลของสื่อและความคิดเห็นของประชาชน โดยหลีกเลี่ยงการจุดกระแสของความชังคนต่างชาติและการเหยียดผิวที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการระบาด ความรู้สึกและการกระทำที่ต่อต้านชาวจีนย่อมส่งผลให้สถานการณ์ของโลกยิ่งตึงเครียดขึ้น ความสำคัญของจีนในเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกระแสการต่อต้านจีนและตีตราสินค้าจากจีน โลกควรมองบทบาทของจีนในฐานะผู้นำมากกว่าผู้ร้าย 
  • การกำหนดนโยบายที่เข้มงวดและความเชื่อมั่นของรัฐบาลเป็นสิ่งจำเป็นในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประเทศที่มีการดูแลสุขภาพและมีขั้นตอนการทดสอบที่ก้าวหน้าอย่างไต้หวันและเกาหลีใต้ ถือเป็นผลงานสำคัญในการสกัดกั้นการแพร่ระบาด ในทางกลับกันจีนมีการกักตัวประชาชนไว้และควบคุมการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สิ่งที่ควรพิจารณา

  • ภาวะตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศต่างดิ้นรนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจรายใหม่ 
  • ระบบดูแลสุขภาพและการเฝ้าระวังที่ก้าวหน้าของไต้หวันและเกาหลีใต้ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดได้สำเร็จ คำถามคือ แล้วประเทศอื่นจะสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้อย่างไรบ้าง และการเฝ้าระวังสุขภาพในคนหมู่มากกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ หรือไม่ แล้วประเทศที่รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นจะยอมรับเรื่องนี้หรือไม่
ผลลัพธ์
การยืนยัน