Article | การเติบโตของระบบอัตโนมัติ - FutureTales Lab

การเติบโตของระบบอัตโนมัติ

June 23, 2020

การแสวงหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องจักรของมนุษยชาตินั้น มีการเก็บรวบรวมบันทึกไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การประดิษฐ์เครื่องจักรง่ายๆ อย่างเช่น ลูกล้อและลูกรอก ไปจนถึงเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างแท่นพิมพ์ จึงไม่น่าแปลกใจที่ในยุคดิจิตอล มนุษย์มีการประดิษฐ์เครื่องจักรที่ล้ำหน้าและนำเทคโนโลยี AI ในหลายระดับมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น 

ระบบอัตโนมัตินี้สร้างแรงจูงใจไปพร้อมๆ กับความหวาดกลัว สำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักนวัตกรรมได้ทุ่มเทความสนใจไปกับการสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติที่มุ่งเอาชนะข้อจำกัดของมนุษย์ โดยมนุษย์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้มากว่าทศวรรษในการผลิตและการเกษตรจนประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของประชากรที่มาพร้อมกับความต้องการบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีบริการอย่างฉับไว ระบบอัตโนมัติที่ล้ำหน้ากำลังคุกคามหลายอาชีพ โดยเฉพาะแรงงานที่มีไม่กี่ทางในการหารายได้และเลี้ยงดูครอบครัว 

จากที่กล่าวมา แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีหลายอุตสาหกรรมที่ยังเป็นแหล่งสร้างงานเพราะไม่ได้พึ่งพิงระบบอัตโนมัติ  ตัวอย่างเช่น กลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมบริการอาหารและการศึกษา ยังต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า ซึ่งล้วนมองว่ายังคงสถานะปลอดภัยอยู่ 

ในปี 2017 มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคตของระบบอัตโนมัติในปี 2035 แม้ว่ากว่าจะถึงปี 2035 ก็อีก 15 ปี การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ชี้ให้เห็นภาวะลำบากทางเศรษฐกิจให้แก่หลายอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงการติดต่อระหว่างมนุษย์ ในหลายอุตสาหกรรมที่ไม่ได้อาศัยความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ เชื้อไวรัสโควิด 19 ได้บั่นทอนความมั่นคงทางอาชีพ ประกอบกับการเน้นการลดการสัมผัสระหว่างมนุษย์ตามมาตรการความปลอดภัย สร้างผลกระทบแง่ลบต่อมูลค่าธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ดังนั้น หลายธุรกิจจึงมีแนวโน้มที่จะเริ่มลงทุนในระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยยะต่อระบบอัตโนมัติในยุคของโควิด-19 ดังนี้ 

  • การเร่งปรับตัวโดยใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาแทน ยิ่งตอกย้ำให้แรงงานที่เพิ่งตกงานจะหางานใหม่ยากขึ้น 
  • หลายบริษัทขนาดใหญ่ยิ่งทุ่มงบลงทุนด้านระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อลดการสูญเสียรายได้จากการที่พนักงานไม่สามารถเข้ามาทำงาน และยังเป็นการตัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 
  • การนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร เช่น หุ่นยนต์บาริสต้าในร้านกาแฟหรือตู้คีออสสั่งอาหารในร้าน เป็นต้น 
ผลลัพธ์
การยืนยัน